Reklama prasowa 12.03.2012

Reklama radiowa

Jeszcze kilkanaście lat temu reklama prasowa była potęgą. Codzienne gazety i czasopisma były kupowane i czytane przez wszystkich i dlatego był to idealny nośnik dla reklam. Niestety koszty papieru, druku, transportu i dystrybucji tak poszły w górę, że wzrastające ceny gazet i czasopism spowodowały odpływ czytelników. Bardzo dużą konkurencję dla gazet stworzył internet. W internecie najnowsze wiadomości pojawiają się znacznie szybciej niż w gazetach. Tak więc czytelnictwo gazet i czasopism spada z roku na rok, a zwiększa się ilość osób korzystających z internetu. W związku z tym następuje przesunięcie miejsca, gdzie są zamieszczane reklamy, coraz mniej jest reklam w gazetach, a coraz więcej w internecie i telewizji. Jednakże reklama prasowa nie straciła całkowicie racji bytu. Telewizja i internet są dla ogółu, wiadomości i reklamy tam prezentowane są tak skonstruowane, aby dotrzeć do jak największej ilości odbiorców, z reguły odbiorców mało wymagających. Istnieje pewna grupa ludzi, którym treści przekazywane przez telewizję i internet nie wystarczają i dalej wyżej cenią informacje zawarte w czasopismach, szczególnie w czasopismach branżowych niż informacje przekazywane przez telewizję. Są to zazwyczaj osoby wykształcone, zajmujące wysokie stanowiska w administracji, kulturze i polityce, a także przedsiębiorcy. Dla tej grupy osób internet jest zbyt plebejski, informacje w internecie są w większości nastawione na przyciągnięcie internauty wszelkimi sposobami, w zasadzie każda najdrobniejsza informacja może być określona jako "szok", "tragedia" itp. Bardzo często informacje są niedokładne, niesprawdzone i zawierają tyle błędów składniowych i ortograficznych, że dużo czasu zajmuje zrozumienie o co chodzi i przetłumaczenie tego bełkotu ponownie na język polski. Na niektórych serwisach informacyjnych można odnieść wrażenie, jakby były redagowane przez uczniów 1-3 klasy szkoły podstawowej, tyle zawierają błędów. Dopóki więc internet będzie redagowany przez dzieci, a czasopisma przez profesjonalnych dziennikarzy, czasopisma będą miały swoich czytelników, a co za tym idzie będą zamieszczały także reklamy.

Podobne tematy:

reklama radiowa

reklama telewizyjna